ПРОФИ

ПРОФИ е нова версия на интегрирана система за управление на конкурси и научноизследователски проекти на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Чрез тази система може да кандидатствате с проект в някой от обявените конкурси. За целта трябва да сте регистриран потребител. Ако не сте такъв, моля, регистрирайте се, за да използвате пълната функционалността на системата.